...

skills.

Jutsu (術, Literally meaning: skills/techniques) are the mystical arts a ninja will utilise in battles.

What we do

We point flaws out.

Audit

We fix your code
any programming language

Penetration Testing

We find your bugs
any platform / inside,outside the box

Training

We train you hard
WebApp / Software / How to find vulnerabilities ?

Our Clients

I’ve been knowing G4mm4 and ML since the dawn of infosec in Vietnam and I believe strongly that this duo can 0wN anything in a timely manner, even your heart.

Phuong Ha, Deputy CEO @ CMC Infosec


Đã từng chứng kiến bộ đôi Ninja này tác chiến, cảm giác rất tuyệt!

Mr. Lưu - Nguyễn Xuân, Security Team’ Manager @ Viettel Telecom


Chuyên nghiệp, tôi thấy từ các bạn

Nguyễn Xuân Việt, CIO @ FPT


Phải mất rất nhiều năm vật lộn quanh những cái lỗ, cuối cùng những bí mật về 2 thanh niên này mới dần lộ diện

Nguyễn Anh Đức, CSOC director @ FPT Telecom


Chuyển BTC và gửi mã transaction, mình xin đảm bảo không quá 24h sau các bạn sẽ có được thứ mà bạn muốn và đôi khi còn hơn thế nữa....

Phạm Văn Toàn (a.k.a Suto), Head Security @ Sea Group

Team

G 4 M M 4

Co-Founder

M 4 D D 0 G

Co-Founder

L 4 W

Co-Founder

Contact us! We help.

Where to meet ?

25 Lý Phục Man Street
Ward Bình Thuận
District 7, Ho Chi Minh

Phone

+(84) 983 2777 84